www.kancelaria-polit.pl
biuro@kancelaria-polit.pl

Ochrona danych osobowych

Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych są jednym z wiodących obszarów praktyki Kancelarii. Doradztwo w tym zakresie świadczymy zarówno na rzecz przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe w ramach swojej działalności, jak i na rzecz instytucji kultury, organów i urzędów administracji publicznej czy sektora NGO.

 

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • Inwentaryzację i audyt prawny procedur oraz czynności stanowiących przetwarzanie danych osobowych, identyfikację zbiorów danych osobowych łącznie z analizą zabezpieczeń fizycznych systemów  informatycznych i aplikacji przetwarzających dane osobowe,
  • Przygotowanie i opiniowanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych wymaganej przez właściwe przepisy, w tym polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
  • Tworzenie lub opiniowanie polityk prywatności dla serwisów i portali internetowych,  w tym zasad wykorzystywania plików cookie (polityki cookies),
  • Opiniowanie regulaminów serwisów w zakresie stosowanych zasad ochrony danych osobowych użytkowników oraz wyczerpania obowiązków informacyjnych wprowadzanych przez właściwe przepisy,
  • Doradztwo w procesie rejestracji zbiorów danych osobowych,
  • Doradztwo prawne w zakresie wdrażania zasad ochrony danych osobowych w jednostce organizacyjnej,  
  • Przygotowywanie lub opiniowanie umów o powierzenie podmiotom trzecim przetwarzania danych osobowych,
  • Opiniowanie treści i zakresu klauzul udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z uług świadczonych drogą elektroniczną,
  • Bieżąca obsługa prawna administratorów danych osobowych, administratorów systemów informatycznych i bezpieczeństwa informacji (ADO, ASI, ABI).        

 

 

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczące obsługi prawnej w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 

Mając na względzie Państwa wygodę zachęcamy do skorzystania z formularza szybkiego kontaktu.