W wyroku z dnia 21 sierpnia 2013 r. (sygn. I OSK 1666/12) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że administrator jest obowiązany udostępnić dane użytkownika forum internetowego każdemu podmiotowi, który udowodni, że ich uzyskanie jest niezbędne do ochrony jego dóbr osobistych. Wskazane orzeczenie może w istotny sposób wpłynąć na praktykę działania przedsiębiorców dotkniętych złośliwymi wypowiedziami internautów na forach i w serwisach społecznościowych