www.kancelaria-polit.pl
biuro@kancelaria-polit.pl

Cloud Computing - prawne aspekty udostępnienia aplikacji w chmurze obliczeniowej (SaaS)

dodano: 13.10.2014

W dniu 3 października 2013 roku radca prawny Marcin Polit wygłosił referat pod tytułem "Cloud Computing - prawne aspekty udostępnienia aplikacji w chmurze obliczeniowej (SaaS). Wystąpienie miało miejsce w ramach Seminarium "Innowacyjna Gospodarka" towarzyszącego Konferencji Naukowej "Obrót powszechny i gospodarczy - problemy prawne i rynkowe". Organizatorem konferencji i seminarium była Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną do wystąpienia.

     Celem referatu było przedstawienie węzłowych zagadnień prawnych jakie wiążą się ze świadczeniem usług polegających na udostępnieniu aplikacji w chmurze obliczeniowej (Software as a Service - SaaS), oraz wyodrębnienie istotnych elementów umowy, której przedmiotem jest świadczenie tego rodzaju usług.

 

Poniżej udostępniamy w formacie pdf prezentację przygotowaną do wystąpienia.

 http://www.kancelaria-polit.pl/userfiles//cloud computing SaaS [www.kancelaria-polit.pl].pdf