Co nakręca eCommerce? Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Polit partnerem badania sklepów internetowych

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Polit uczestniczyła jako partner merytoryczny w badaniu sektora eCommerce w Polsce, przeprowadzonym przez Pracownię Badawczą CubeResearch. Badanie przeprowadzono w dniach 6-12 stycznia 2014 roku, on line, wśród właścicieli sklepów interetowych. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania obejmującym aspekty prawne eCommerce.

Celem założonym przez pracownię badawczą było sprawdzenie koniunktury na rynku eCommerce w 2013 roku i określenie perspektyw dla rynku w roku 2014.

Udział merytoryczny naszej Kancelarii w badaniu polegał na opracowaniu pytań do ankiety, obejmujących aktualne zagadnienia prawne, związane z działalnością sklepów internetowych, oraz skomentowaniu i podsumowaniu raportu z badania w tym zakresie.

Poniżej zamieszczamy fragmenty raportu z badania, obejmujące pytania i komentarze przygotowane przez naszą Kancelarię.

Pełny raport z badania jest dostępny tutaj: