Cloud Computing – prawne aspekty udostępnienia aplikacji w chmurze obliczeniowej (SaaS)

W dniu 3 października 2013 roku radca prawny Marcin Polit wygłosił referat pod tytułem “Cloud Computing – prawne aspekty udostępnienia aplikacji w chmurze obliczeniowej (SaaS). Wystąpienie miało miejsce w ramach Seminarium “Innowacyjna Gospodarka” towarzyszącego Konferencji Naukowej “Obrót powszechny i gospodarczy – problemy prawne i rynkowe”. Organizatorem konferencji i seminarium była Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną do wystąpienia.

Celem referatu było przedstawienie węzłowych zagadnień prawnych jakie wiążą się ze świadczeniem usług polegających na udostępnieniu aplikacji w chmurze obliczeniowej (Software as a Service – SaaS), oraz wyodrębnienie istotnych elementów umowy, której przedmiotem jest świadczenie tego rodzaju usług.

Poniżej udostępniamy w formacie pdf prezentację przygotowaną do wystąpienia.