Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Polit uczestniczyła jako partner merytoryczny w badaniu sektora eCommerce w Polsce, przeprowadzonym przez Pracownię Badawczą CubeResearch. Badanie przeprowadzono w dniach 6-12 stycznia 2014 roku, on line, wśród właścicieli sklepów interetowych. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania obejmującym aspekty prawne eCommerce.

Celem założonym przez pracownię badawczą było sprawdzenie koniunktury na rynku eCommerce w 2013 roku i określenie perspektyw dla rynku w roku 2014.

Udział merytoryczny naszej Kancelarii w badaniu polegał na opracowaniu pytań do ankiety, obejmujących aktualne zagadnienia prawne, związane z działalnością sklepów internetowych, oraz skomentowaniu i podsumowaniu raportu z badania w tym zakresie.

Poniżej zamieszczamy fragmenty raportu z badania, obejmujące pytania i komentarze przygotowane przez naszą Kancelarię.

Pełny raport z badania jest dostępny tutaj:

W dniu 3 października 2013 roku radca prawny Marcin Polit wygłosił referat pod tytułem “Cloud Computing – prawne aspekty udostępnienia aplikacji w chmurze obliczeniowej (SaaS). Wystąpienie miało miejsce w ramach Seminarium “Innowacyjna Gospodarka” towarzyszącego Konferencji Naukowej “Obrót powszechny i gospodarczy – problemy prawne i rynkowe”. Organizatorem konferencji i seminarium była Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną do wystąpienia.

Celem referatu było przedstawienie węzłowych zagadnień prawnych jakie wiążą się ze świadczeniem usług polegających na udostępnieniu aplikacji w chmurze obliczeniowej (Software as a Service – SaaS), oraz wyodrębnienie istotnych elementów umowy, której przedmiotem jest świadczenie tego rodzaju usług.

Poniżej udostępniamy w formacie pdf prezentację przygotowaną do wystąpienia.