www.kancelaria-polit.pl
biuro@kancelaria-polit.pl

Własność intelektualna, nowe technologie

 

 Zakres usług Kancelarii w zakresie prawa własności intelektualnej obejmuje w szczególności:

  • doradztwo w sporach związanych z naruszeniem praw na dobrach niematerialnych, w tym udział w negocjacjach oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami,
  • tworzenie oraz audyt prawny i podatkowy umów związanych z nabywaniem i rozporządzaniem prawami autorskimi, umów dotyczących korzystania z wizerunku czy umów o korzystanie z utworów,
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych w zakresie własności intelektualnej,
  • doradztwo na rzecz podmiotów korzystających z twórczości innych autorów w zakresie problematyki utworów zależnych, opracowań utworów czy prawa cytatu,
  • doradztwo na rzecz projektantów i architektów w zakresie zabezpieczenia praw do ich dzieł, reprezentowanie projektantów i architektów w sporach związanych z naruszaniem ich praw majątkowych i osobistych, 
  • tworzenie i konsultowanie umów wydawniczych, reprezentowanie wydawnictw i twórców w negocjacjach poprzedzających podpisanie umowy,   

 

 

Zakres usług Kancelarii w zakresie prawa nowych technologii obejmuje w szczególności:  

  • obsługę prawną nadawców telewizji internetowych i serwisów typu VOD
  • doradztwo prawne w procesie uruchomienia świadczenia uslug drogą elektroniczną, w tym audyt obowiązujących regulacji prawnych obejmujących projektowaną działalność wraz z określeniem istotnych uwarunkowań i ograniczeń formalno - prawnych.  
  • Obsługa prawna i doradztwo związane z przygotowaniem nowych projektów (startup), w zakresie zabezpieczenia poufności w negocjacjach, ochrony praw do pomysłu, oraz przygotowania  umów niezbędnych w procesie przygotowania i uruchomienia projektu.  

 

 

 

 

 

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczące doradztwa i obsługi prawnej prawa własności intelektualnej i nowych technologii.

 

Mając na względzie Państwa wygodę zachęcamy do skorzystania z formularza szybkiego kontaktu.