www.kancelaria-polit.pl
biuro@kancelaria-polit.pl

Obsługa działalności IT i e-commerce

 

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną działalności na rynku technologii informatycznych oraz usług   elektronicznych, zarówno na zasadzie stałej obsługi prawnej jak i wsparcia prawnego na etapie przygotowania i realizacji konkretnych projektów.

 

Nasza ofereta w tym zakresie skierowana jest przede wszystkim do indywidualnych przedsiębiorców oraz małych i średnich firm działających w sektorze IT i handlu elektronicznego.

 

 

 

 Zakres usług Kancelarii w zakresie prawnych zagadnień handlu elektronicznego obejmuje w szczególności:

 

 • Tworzenie, opiniowanie i konsultowanie regulaminów:

- sklepów internetowych;

- serwisów  i portali udostępniających utwory audiowizualne;

- platform sprzedażowych i aukcyjnych;

- sprzedaży w systemach aukcyjnych (regulaminy aukcji),

w szczególności w zakresie niedozwolonych klauzul umownych i zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów,    

 • Tworzenie i opiniowanie regulaminów korzystania przez sklepy internetowe z danych osobowych i informacji niejawnych użytkowników (polityki prywatności i polityki cookies),
 • Tworzenie lub opiniowanie informacji i zastrzeżeń widocznych na stronach internetowych sklepów, oraz klauzul udzielania zgody na korzystanie przez właściciela sklepu z danych osobowych lub innych danych o użytkowniku, 
 • Doradztwo prawne i zastępstwo w postępowaniach wszczętych przez rzeczników praw konsumentów oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczących handlu elektronicznego czy innych form świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • Stałą obsługę e-sklepu, w szczególności monitorowanie rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK, aktualnego orzecznictwa sądów i innych organów celem minimalizacji ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem sklepów elektronicznych.  

 

 

 

Zakres usług Kancelarii w zakresie świadczenia innych usług drogą elektroniczną obejmuje w szczególności:

 

 • Tworzenie, konsultowanie i opiniowanie regulaminów serwisów społecznościowych,  
 • Tworzenie lub opiniowanie umów dotyczących hostingu czy reklamy w serwisach internetowych,  
 • Doradztwo związane z dystrubucją informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym w zakresie zagadnień dotyczących spamu),
 • Tworzenie i opiniowanie umów dotyczących platformy programistycznej w chmurze obliczeniowej (PaaS), udostępniania oprogramowania w chmurze obliczeniowej (SaaS),
 • Opiniowanie lub tworzenie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 

 

 Zakres usług Kancelarii w zakresie prawa informatycznego obejmuje w szczególności:

 

 • Tworzenie i opiniowanie umów tworzenia, wdrażania lub testowania oprogramowania, w tym umów licencyjnych i dystrybucyjnych dotyczących oprogramowania, gier komputerowych oraz elektronicznych baz danych,
 • Doradztwo prawne związane z nabywaniem praw do programów komputerowych przez pracodawców,
 • Sporządzanie opinii prawnych dotyczących naruszeń praw do oprogramowania komputerowego i gier komputerowych oraz elektronicznych baz danych,
 • Doradztwo prawne w sprawach związanych z nabywaniem i przenoszeniem praw do korzystania z domen internetowych oraz w sprawach roszczeń z tytułu naruszenia praw do domeny lub rejestracji domeny w wyniku czynu nieuczciwej konkurencji,
 • Tworzenie i opinowanie umów  o stworzenie serwisów internetowych i portali internetowych, umów o przeniesienie praw do serwisów, portali, forów internetowych, baz danych,
 • Doradztwo prawne na rzecz administratorów portali internetowych, redakcji czasopism internetowych,
 • Obsługa prawna i doradztwo związane z przygotowaniem nowych projektów informatycznych (startup), w zakresie zabezpieczenia poufności w negocjacjach, ochrony praw do pomysłu, umów licencji i przeniesienia praw do oprogramowania.          

 

 

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczące doradztwa i obsługi prawnej biznesu IT i handlu elektronicznego.

 

Mając na względzie Państwa wygodę zachęcamy do skorzystania z formularza szybkiego kontaktu.