www.kancelaria-polit.pl
biuro@kancelaria-polit.pl

Pomoc prawna w sprawach cywilnych i gospodarczych

Kancelaria realizuje obsługę prawną zarówno na rzecz przedsiębiorców jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Zakres pomocy prawnej jest zależny od stanu sprawy i stopnia jej skomplikowania oraz od oczekiwań Klienta.

 

Zakres usług Kancelarii w ramach stałej i doraźnej obsługi prawnej obejmuje w szczególności:

 

  • Stałą obsługę prawną przedsiębiorców,
  • Doradztwo w zakresie zakładania i przekształcania spółek, obsługa prawna funkcjonowania organów spółek, w tym zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • Pomoc prawną przy zakładaniu fundacji, stowarzyszeń, klastrów, oraz stałą obsługę prawną takich podmiotów,  
  • Obsługę prawną  windykacji należności - od wezwania do zapłaty, przez postępowanie sądowe aż do zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym,
  • Udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych,
  • Sporządzanie pism procesowych w sprawach cywilnych i administracyjnych,
  • Zastępstwo w postępowaniach przed sądami i organami adnimistracji publicznej.     

 

 

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczące usług prawnych.

 

 

Mając na względzie Państwa wygodę zachęcamy do skorzystania z formularza szybkiego kontaktu.